FILORA pentru desktop - tutoriale

Prezentare instalare, scriere nume elev, descărcare lecții demonstrative și rezolvare a primului test


Copyright © 2017-2020 Ion Gheorghe