FILORA pentru profesori
Filora - contact

Politica de confidențialitate

I. Definiții și termeni
Produsul informatic (software) Filora va fi denumit în continuare FILORA.
Ion Gheorghe, denumit în continuare AUTORUL, este autorul și proprietarul FILORA.

II. Confidențialitate
La opțiunea dumneavoastră furnizați unele date personale ale dumneavoastră pentru a vă crea un cont de evaluator valabil.
Pentru a beneficia de serviciul oferit de către AUTOR apare necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră de evaluator și adresa de e-mail. Aceste informații însă nu vor fi nicăieri afișate, nu vor fi folosite pentru a vă identifica, a lua legătura cu dumneavoastră ori pentru a vă transmite alte oferte ori informații despre noi produse FILORA fără acordul dumneavoastră.
AUTORUL se obligă să protejeze confidențialitatea utilizatorilor FILORA. Nici un fel de informații cu caracter personal nu vor fi transmise către terți.
FILORA poate utiliza tehnologii care permite obținerea anumitor informații cu caracter tehnic despre calculatorul dumneavostră: adresa dumneavoastră de rețea, sistemul de operare folosit, numele de utilizator, tipul hard-disk-ului. Toate aceste informații vă sunt trimise automat via e-mail și au scopul de a vă ajuta la validarea de către dumneavoastră a cererilor de modificare a contului ori de activare a sa pe un calculator. Prezentându-vă aceste informații în mesajul e-mail, pute?i valida cererea și, în același timp, vă puteți da seama dacă cineva încearcă să vă folosească contul.

III. Securitatea membrilor
În timpul procesului de înregistrare a contului, vi se va aloca o parolă care vi se va transmite prin e-mail. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole și a păstrării validității contului e-mail. Doar prin intermediul acesteia vă puteți modifica datele contului Filora.
Puteți solicita schimbarea parolei și datelor contului Filora în orice moment. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să actualizați datele contului Filora și să vă asigurați că adresa de poștă electronică, la care mesajele sunt trimise automat, este cea corectă și că aveți acces autorizat la ea.
AUTORUL nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acțiune, cheltuieli, judecăți, premii, penalități sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secțiuni. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că nimeni nu are acces la contul Filora, iar în cazul în care parola este compromisă veți proceda de îndată la actualizarea datelor contului pe fiecare calculator unde îl aveți activat.
Sunteți de acord că veți fi pe deplin responsabil(ă) pentru modul de folosire a Serviciului și pentru orice consecință ar rezulta din utilizarea necorespunzătorare a Serviciului sau de încălcarea prezentei politici de confidențialitate.
Nu aveți dreptul să utilizați acest serviciu în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea lui de către alții. Nu aveți dreptul să utilizați serviciul pentru a încerca să obțineți, prin orice mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de orice fel.

IV. Colectarea datelor
Colectarea datelor personale se face direct de la dumneavoastră în momentul abonării la serviciul oferit. Pentru a vă crea un cont de evaluator apare necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal: adresa de mail, numele de evaluator.

V. Protejarea informațiilor confidențiale
Informațiile colectate de la dumneavostră sunt importante si de aceea sunt confidențiale. AUTORUL nu oferă informațiile colectate unor terțe persoane fără consimțământul dumneavostră expres și prealabil.

VI. Accesul la datele personale
În afara execepțiilor expuse mai sus, AUTORUL nu va dezvălui nici un fel de inflormații personale despre utilizatorii FILORA către terțe părți fără a avea în prealabil acordul acestora. AUTORUL poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede în mod expres acest lucru sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesar pentru a proteja drepturile și interesele AUTORULUI.
Datele personale nu apar în paginile saitului și nici nu sunt prezentate de componentele FILORA, prin urmare nu pot fi vizualizate de terțe persoane. Doar prin intermediul poștei electronice vă sunt prezentate și puteți efectua modificări asupra acestora. AUTORUL nu garantează că FILORA poate rezista în fața atacurilor informatice dar se angajează să păstreze datele contului dumneavoastră în condițiile prevăzute de legile în vigoare privind protecția datelor personale.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, AUTORUL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord că ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de AUTOR.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți face cererea cu cerința dumneavoastră prin intermediul programelor FILORA, similar cererii de creare a contului. Ori puteți face o cerere pe care să o trimiteți apoi prin e-mail la adresa contact@filora.ro.

AUTORUL își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord în conformitate cu legile în vigoare, fără notificare și fără îndeplinirea altor formalități în prealabil. Consultați periodic acestă politică de confidențialitate pentru a observa modificările survenite.
Copyright © 2008-2020 Ion Gheorghe