FILORA pentru elevi
FiloraFilora - contact

Acord de licență software pentru utilizatorul "Filora"

INSTALÂND SAU UTILIZÂND ÎN ORICE FEL ACEST PROGRAM DE CALCULATOR DEMONSTRAȚI ÎNȚELEGEREA ȘI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A CONDIȚIILOR ACESTUI ACORD.

I - DEFINIȚII DE TERMENI
Produsul informatic (software) Filora, denumit în continuare FILORA, este obiectul acestui acord de licență.
Ion Gheorghe, denumit în continuare AUTORUL, este autorul și proprietarul FILORA.
FILORA se constituie dintr-un pachet software ce cuprinde programul de rezolvare a testelor, numit în continuare FILORA PENTRU ELEVI, respectiv un pachet software ce cuprinde programele de editare a testelor și evaluare a rezolvărilor, numit în continuare FILORA PENTRU EVALUATORI.

II - GENERALITĂȚI
Acest Acord de licență este reglementat de legislația Romaniei. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord de licență s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord de licență constituie formularea completă a Acordului dintre AUTOR si dumneavoastră și înlocuiește și anulează orice propunere sau comunicări prealabile, scrise sau orale, referitoare la conținutul acestui Acord de licență. Acest Acord poate fi modificat doar de o anexă, care însotește acest Acord sau de un document scris care a fost semnat, atât de dumneavoastră cât și de AUTOR. Acest Acord a fost scris în limba română și nu poate fi tradus sau interpretat în orice altă limbă. Preturile, costurile si taxele pentru utilizarea FILORA pot fi modificate fără ca dumneavoastră să fiți informat.

III - LICENȚA FILORA
FILORA este protejat de legile copyright-ului și de tratatele internaționale asupra copyright-ului, ca și de alte legi și tratate asupra proprietății intelectuale. FILORA este licențiat, nu vândut.

IV - DREPTURI DE AUTOR
Toate drepturile privind FILORA, titlul si toate drepturile de copyright privind FILORA (care includ, fără a se limita la ele, orice imagini, fotografii, animații, video, audio, muzică, textele încorporate în FILORA), materialele tipărite însoțitoare, si orice copii ale FILORA sunt proprietatea AUTORULUI. FILORA este protejat de legile copyright-ului. Nu puteți sub-licenția, închiria, include în alt produs, vinde, sau da în leasing FILORA. Nu aveți voie să decompilați, să recompilați, să dezasamblați, să creați lucrări derivate, să modificați, sa traduceți, sau să faceți incercări de a descoperi codul sursă al FILORA.
Produsele (testele, prezentările, lecțiile precum și orice alte editări) realizate cu FILORA sunt proprietatea dumneavoastră, în condițiile respectării drepturilor de autor ale materialelor încorporate în ele, specificate la secțiunea "VI - Restricții de copiere și utilizare". În același timp conținutul și calitatea produselor realizate sunt responsabilitatea exclusivă a dumneavoastră.

V - ACORDAREA LICENȚEI
FILORA este proprietatea exclusivă a AUTORULUI. AUTORUL nu vinde și nu cedează nici un drept asupra proprietății FILORA, ci vă acordă doar dreptul de a folosi FILORA în conformitate cu termenii acestui Acord de licență.
Prin acceptarea termenilor acestui Acord intrați automat în posesia unei licențe, care va oferă dreptul neexclusiv de instalare și folosire a programului FILORA.
Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acest Acord sunt rezervate AUTORULUI.
Licența se acordă pentru FILORA ca un singur produs software. Părțile sale componente nu pot fi separate pentru a fi utilizate individual.
Dacă nu ați respectat termenii și condițiile prezentului Acord AUTORUL poate rezilia unilateral și fără notificare Acordul.

VI - RESTRICȚII DE COPIERE ȘI UTILIZARE
AUTORUL vă acordă dreptul de a descărca FILORA de pe situl www.filora.ro dar interzice distribuirea acestuia. În lipsa posibilității elevilor de a descărca FILORA PENTRU ELEVI puteți copia programul de instalare doar al acestui pachet, pe un singur suport fizic, în scopul exclusiv de a-l oferi elevilor dumneavoastră pentru instalare și utilizare.
FILORA PENTRU ELEVI pentru Android se poate descărca de la https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.filora.filora în condițiile distribuirii de către Google Play.
AUTORUL vă acordă dreptul de instalare și utilizare FILORA PENTRU ELEVI pe un număr nelimitat de calculatoare, pe timp nelimitat, fără a pretinde vreun avantaj material sau de altă natură în schimbul utilizării acestui pachet al FILORA.
AUTORUL vă acordă dreptul de instalare și utilizare FILORA PENTRU EVALUATORI pe un număr nelimitat de calculatoare. FILORA PENTRU EVALUATORI funcționează pe baza unui cont necesar identificării dumneavoastră ca evaluator, respectiv a produselor personale realizate cu FILORA, pe calculatoarele pe care lucrați. Produsele realizate de dumneavoastră pe calculatoare diferite pot fi folosite pe alt calculator în baza contului de evaluator. AUTORUL vă pune la dispoziție un serviciu de obținere a contului de evaluator, fără nici o pretenție de ordin material ori de altă natură. Pe baza acestuia vă puteți activa contul pe alt calculator (din laboratorul de informatică spre exemplu). În acest mod FILORA încearcă să vă asigure o protecție minimală a drepturilor de autor asupra produselor realizate cu FILORA. AUTORUL nu garantează în nici un fel că serviciul de obținere a contului de evaluator va funcționa fără erori, întreruperi ori pe perioadă nedeterminată. De asemenea AUTORUL poate refuza acordarea unui cont sau păstratea datelor contului, fără o justificare și o notificare prealabilă. Contul de evaluator îl obțineți în urma precizării adresei e-mail la care veți primi datele contului. Această adresă va fi folosită doar la cererea expresă a dumneavoastră, în caz de pierdere a acestora ori de modificare a datelor contului. De la această adresă trebuie să confirmați că dumneavoastră ați efectuat cererea de obținere, modificare, activare a contului. Contul de evaluator reprezintă posibilitatea de a vă recunoaște ca și autor al produselor realizate în urma schimbării calculatorului (înlocuire, reinstalare sistem de operare ori altă cauză care a produs pierderea datelor) și de activare a acestuia pe alt dispozitiv. Dumneavoastră și numai dumneavoastră sunteți răspunzător de menținerea în stare validă a căsuței e-mail și de păstrare în siguranță și confidențialitate a datelor contului. AUTORUL nu garantează că FILORA poate rezista în fața atacurilor informatice dar se angajează să păstreze datele contului dumneavoastră în condițiile prevăzute de legile în vigoare privind protecția datelor personale. Este responsabilitatea dumneavoastră sa vă asigurați că ați citit Termenii și condițiile prezentului Acord si înțelegeți că utilizarea serviciului se supune acestor termeni și condiții.
Serviciul de obținere și întreținere e contului se realizează în mod automat, exclusiv pe baza cererilor dumneavoastră urmate de confirmare. AUTORUL nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acțiune, cheltuieli, judecăți, premii, penalități sau taxe generate de nerespectarea prevederilor utilizării serviciului. FILORA vă permite salvarea produselor realizate de dumneavoastră în vederea recuperării acestora. Acceptând acest Acord consimțiți că sunteți exclusiv răspunzător pentru confidențialitatea datelor ce vă permit folosirea și reeditarea produselor realizate cu FILORA. În cazul pierderii datelor contului veți avea un acces limitat sau interdicția de a utiliza produsele, în funcție de condițiile pe care chiar dumneavoastră le-ați stabilit la editare. AUTORUL NU ASIGURĂ NICI UN SUPORT PENTRU RECUPERAREA DATELOR CONTULUI PIERDUT ÎN AFARA PROCEDURII UZUALE DE RECUPERARE VIA EMAIL, LA CEREREA EXPRESĂ A DUMNEAVOASTRĂ.
FILORA nu editează materialele incluse în produsele realizate. Imaginile, datele audio, datele video sunt încorporate așa cum sunt și pot avea drepturi de copyright proprii pe care trebuie să le respectați. Folosirea unor formate de fișiere-imagini (JPG, GIF) sunt supuse unor drepturi de utilizare gratuită pentru uzul personal dar nu pot fi folosite în realizarea unor produse comerciale. Este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica posibilitățile de utilizare dacă aveți intenția de a comercializa produsele realizate cu FILORA ori de a le include ca părți componente în produse comerciale. AUTORUL nu poate fi făcut răspunzător pentru nerespectarea de către dumneavoastră a drepturilor de autor a materialelor incluse în produsele realizate.

VII - TERMENI DE ÎNTRERUPERE SAU SUSPENDARE
Prezentul Acord de licență intră în vigoarea de la data instalării FILORA și durează până la data cand acordul va fi reziliat. Rezilierea se face din partea dumneavoastră prin ștergerea contului de evaluator sau dezinstalarea FILORA de pe toate calculatoarele pe care l-ați folosit. Orice încălcare din partea dumneavoastră a prevederilor acestui Acord de licență va îndreptăți AUTORUL să rezilieze în mod automat prezenta licență fără notificarea prealabilă. În caz de reziliere, aveti obligatia să ștergeți contul de evaluator și să distrugeți toate copiile programului (inclusiv toate părțile sale modificate sau fuzionate, sub oricare formă).
AUTORUL poate suspenda sau întrerupe utilizarea serviciului de obținere, activare, modificare a contului de evaluator fără a anunța în prealabil. Dumneavoastră sunteți de acord că AUTORUL nu-și asumă nici un fel de responsabilitate față de dumneavoastră sau orice altă terță persoană pentru orice eventuală încetare a accesului dumneavoastră la acest serviciu.

VIII - SUPORT
FILORA este furnizat ca atare. Acest Acord de licență nu conferă utilizatorului dreptul de a pretinde nici un fel de facilități/servicii suplimentare, incluzând, dar fără a se limita la: asistență tehnică, întreținere, actualizări, adaptări, dezvoltări specifice, versiuni noi sau migrări la alte variante ale componentelor. Nici o informație, lămurire sau sfat acordate oral sau în scris de către AUTOR nu poate constitui obiectul unei garanții.
AUTORUL nu garantează că FILORA va fi neîntrerupt sau fără erori sau că erorile vor fi corectate, chiar și în cazul în care erorile au fost aduse la cunoștința acestuia. AUTORUL nu garantează că FILORA va îndeplini cerințele, nevoile ori așteptările dumneavoastră. PRIN PREZENTA AUTORUL NEAGĂ ORICE ALTE GARANȚII PENTRU FILORA, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE. GARANȚIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE.
AUTORUL nu garantează că: utilizarea FILORA vă va aduce vreun profit, nu va fi atacat de hackeri și eventual avariat, nu va fi denigrat și nu va da naștere unor comentarii negative, în public sau în privat.

IX - RAMBURSAREA PAGUBELOR
Oricine utilizează, testează sau evaluează FILORA suportă toate riscurile în ceea ce privește calitatea și performanța FILORA. În nici o circumstanță AUTORUL nu poate fi considerat răspunzător de orice pagube de orice fel, incluzând, dar fără a se limita la, pagube directe și indirecte rezultând din utilizarea, funcționarea sau livrarea FILORA, chiar dacă AUTORUL a fost informat despre existența sau posibilitatea unor astfel de pagube. Limitările stabilite mai sus se vor aplica în momentul când utilizați, evaluați sau testați FILORA, indiferent dacă acceptați sau nu acest Acord de licență.
În nici o situație AUTORUL nu poate fi implicat în litigii de copyright dintre utilizatori privitoare la produsele realizate cu FILORA.
AUTORUL nu va răspunde nici de degradarea morală a FILORA în timp, și nici de problemele externe FILORA (precum rularea pe un sistem de operare necorespunzător sau cu probleme de altă natură, instalarea pe calculatoare cu probleme software sau hardware, folosire necorespunzătoare etc.).

X - NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU UTILIZATORI
ACEST SOFTWARE NU ESTE FĂRĂ ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN MEDIU PERICULOS NECESITÂND FUNCȚIONAREA SAU OPERAREA FĂRĂ EROARE. ACEST SOFTWARE NU POATE FI UTILIZAT ÎN NAVIGAREA APARATELOR DE ZBOR, FACILITĂȚI NUCLEARE, SAU SISTEME DE COMUNICAȚII, SISTEME DE ARMAMENT, SISTEME DE SUSȚINERE DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ A VIEȚII, CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE UNDE EROAREA POATE AVEA CA REZULTAT MOARTEA, RĂNIRI FIZICE GRAVE SAU PAGUBE ADUSE PROPRIETĂȚII.
Copyright © 2008-2018 Ion Gheorghe