FILORA pentru elevi
FiloraFilora - contact

Politica de confidențialitate

I. Definiții și termeni
Produsul informatic (software) Filora va fi denumit în continuare FILORA.
Ion Gheorghe, denumit în continuare AUTORUL, este autorul și proprietarul FILORA.

II. Confidențialitate
La opțiunea dumneavoastră furnizați unele date personale ale dumneavoastră pentru a folosi o parolă pentru contul de utilizator al programului de rezolvare.
Pentru a beneficia de serviciul oferit de către AUTOR apare necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră de utilizator, numărul de telefon (pentru Filora Android), sau / și adresa de e-mail. Aceste informații însă nu vor fi nicăieri afișate, nu vor fi folosite pentru a vă identifica, a lua legătura cu dumneavoastră ori pentru a vă transmite alte oferte ori informații despre noi produse FILORA fără acordul dumneavoastră.
AUTORUL se obligă să protejeze confidențialitatea utilizatorilor FILORA. Nici un fel de informații cu caracter personal nu vor fi transmise către terți.
FILORA poate utiliza tehnologii care permite obținerea anumitor informații cu caracter tehnic despre calculatorul dumneavostră: adresa dumneavoastră de rețea, sistemul de operare folosit - generic (Windows ori Android). În momentul conectării la calculatorul unui evaluator, adresa de rețea va fi transmisă spre componenta "Filora Server" FILORA pentru a da posibilitatea evaluatorului să interzică accesul neautorizat al unor utilizatori. Adresa de rețea nu este afișată evaluatorului dacă vă conectați via Internet, ci doar dacă vă conectați într-o rețea locală (laborator de informatică), unde adresele de rețea sunt oricum cunoscute.

III. Securitatea membrilor
În timpul procesului de înregistrare a unei parole de utilizator, dumneavoastră stabiliți parola care, în cazul pierderii, vi se va transmite automat prin e-mail / SMS, la solicitarea dumneavoastră. Parola, numărul de telefon și adresa e-mail nu sunt transmise nicăieri, ci sunt memorate local, fiind valabile doar pe acel calculator. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole și a păstrării validității contului e-mail / numărului de telefon. Doar prin intermediul acestora vă puteți recupera parola pierdută. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că adresa de poștă electronică / numărul de telefon, la care mesajele sunt trimise, sunt cele corecte și că aveți acces autorizat la ele.
Puteți modifica parola în orice moment introducând vechea parolă, apoi stabilind noua parolă și cerând programului de rezolvare să o memoreze.
AUTORUL nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acțiune, cheltuieli, judecăți, premii, penalități sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secțiuni. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că nimeni nu are acces la parolă, iar în cazul în care parola este compromisă veți proceda de îndată la schimbarea acesteia pe calculatorul în cauză.
Sunteți de acord că veți fi pe deplin responsabil(ă) pentru modul de folosire a Serviciului și pentru orice consecință ar rezulta din utilizarea necorespunzătorare a Serviciului sau de încălcarea prezentei politici de confidențialitate.
Nu aveți dreptul să utilizați acest serviciu în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea lui de către alții. Nu aveți dreptul să utilizați serviciul pentru a încerca să obțineți, prin orice mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de orice fel.

IV. Colectarea datelor
Colectarea datelor personale se face direct de la dumneavoastră în momentul solicitării de a utiliza o parolă. Pentru a utiliza o parolă apare necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal: adresa de mail sau numărul de telefon, numele de utilizator.

V. Protejarea informațiilor confidențiale
Informațiile colectate de la dumneavostră sunt importante si de aceea sunt confidențiale. AUTORUL nu oferă informațiile colectate unor terțe persoane fără consimțământul dumneavostră expres și prealabil.

VI. Accesul la datele personale
În afara execepțiilor expuse mai sus, AUTORUL nu va dezvălui nici un fel de inflormații personale despre utilizatorii FILORA către terțe părți fără a avea în prealabil acordul acestora. AUTORUL poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede în mod expres acest lucru sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesar pentru a proteja drepturile și interesele AUTORULUI.
Datele personale nu apar în paginile saitului și nici nu sunt prezentate de componentele FILORA, prin urmare nu pot fi vizualizate de terțe persoane. Doar prin intermediul poștei electronice / SMS vă este prezentată parola. AUTORUL nu garantează că FILORA poate rezista în fața atacurilor informatice dar se angajează să păstreze datele contului dumneavoastră în condițiile prevăzute de legile în vigoare privind protecția datelor personale.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, AUTORUL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord că ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de AUTOR.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți face cererea cu cerința dumneavoastră prin intermediul programelor FILORA, similar cererii de creare a parolei. Puteți șterge oricând aceste date pe calculatorul pe care le-ați folosit prin ștergerea contului de utilizator.

AUTORUL își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord în conformitate cu legile în vigoare, fără notificare și fără îndeplinirea altor formalități în prealabil. Consultați periodic acestă politică de confidențialitate pentru a observa modificările survenite.
Copyright © 2008-2018 Ion Gheorghe